Under dräktighet

Normal försiktighet

Det finns inget som hindrar att man använder sitt sto till ridning och körning, som förstås anpassas till dräktighetens stadium och hur hon mår. Måttlig motion brukar gå bra i stort sett ända fram till fölning. Däremot får man förstås inte tävla under högdräktighet, och det kan som sagt vara klokt att undvika detta även dag 20-40. Just denna tiden förflyttar sig ägget till livmodern.

Rent allmänt bör man också ha i åtanke att det på tävlingsplatser kan finnas smittor (t.ex. abortvirus) som man inte vill utsätta ett dräktigt sto för.

Nebo Red Dragon RWD 18 framför vagn. Kusk; Linda Wigren Foto: Familjen Wigren

Förlossningen

Själva förlossningen går för det allra mesta lätt och bekymmersfritt. Ha dock god övervakning och kontakt med veterinär omedelbart om det krånglar. Mycket plats i box där det är renbäddat med mycket halm eller ute i det fria. Välj själv. Ofta fölar hon när hon blivit ensam varför det kan vara bra med kameraövervakning.