Dräktighet

Ägglossning

Ägglossningen sker i slutet av brunsten, och betäckningen bör ske i anslutning till den. Hellre lite för tidigt än lite för sent, dock. Ägget har kort överlevnadstid, bara några timmar, men spermierna överlever åtminstone ett par dygn.

För semin gäller andra regler. Speciellt för fryst sperma är överlevnadstiden mycket kort, och det är anledningen till att detta kräver intensiv veterinär övervakning för att lyckas.

Hos oss betäcker Draken för hand varannan dag under brunstveckan för säkrast resultat.

Dräktighet

Av de ston som blir dräktiga brukar man räkna med att 10-20 % förlorar fostret innan det är dags för fölning. Störst förluster sker i början av dräktigheten, och då är det inte alltid man uppmärksammar att stoet inte längre är dräktigt. Det finns flera kritiska moment under dräktigheten, men den känsligaste perioden hos stoet är dag 20-40. Under denna tid är det speciellt viktigt att inte utsätta stoet för stress- så transport bör ex. undvikas och att se till att hon får tillräckligt med näring. Det sistnämnda är speciellt viktigt hos ston med föl vid sidan, eftersom fölet vid denna tid tar mycket energi i form av mjölk. 

En viss andel av fosterdöden är normal och nödvändig, eftersom det då rensas bort foster som inte är livsdugliga, t.ex. på grund av allvarliga genetiska rubbningar. Av den övriga står infektioner för en stor del. Sedan har som sagt stress och bristande utfodring också betydelse.

Behandlingen består först och främst i att uppmärksamma att fosterdöd har skett så att stoet kan betäckas om och förhoppningsvis bli dräktigt igen. Misstänker man infektion bör bakteriologisk undersökning göras. Ston som är infektionskänsliga bör absolut inte betäckas alltför tidigt på säsongen, utan bör komma till hingst i maj-juni. Om fosterdöden sker efter 40:e dagen dröjer det ofta länge (1-3 månader) innan stoet kommer med brunst spontant.