Brunst

Brunst

Ston brunstar i genomsnitt 6-7 dagar, med en variation på 3-8 dagar. Ägglossningen sker vanligen sista eller näst sista dagen i brunsten, och man bör eftersträva att betäcka i närheten av ägglossning. Vet man att stoet brunstar länge kan man med gott samvete låta bli att betäcka i början av brunsten, eftersom chansen för dräktighet då är låg, och alltför många betäckningar ökar risken för infektioner.

Hur långt intervallet är mellan dag ett i två brunster varierar en del, man brukar ange 16-24 dagar. Tiden från ena brunstperiodens slut till nästas början är mer konstant, ca 15-17 dagar.

De flesta ston har uppehåll, "vintervila", under höst-vinter då de inte brunstar alls. Det som stimulerar till aktivitet är ökad dagsljuslängd. Det är ofta oregelbundna brunster i början av säsongen. Bäst förutsättningar för dräktighet är det runt midsommar, då både dagsljus och bete erbjuder optimala förhållanden. Man brukar ange att maj, juni och juli är bästa månader för betäckning. Så ett råd kan vara att börja i maj, när betet grönskar och värmen har kommit.

 

 

Brunstproblem

Kvarstående gulkropp, som leder till att sto inte kommer i brunst i förväntad tid är mycket vanligt även hos friska, normala ston. Detta är en viktig anledning till att s.k. provning för hingst leder till att en ganska stor procent av provade ston tros vara dräktiga trots att de inte är det. Det är också vanligt att ett sto som kommer till hingststation mitt emellan två brunster "hakar upp sig", och inte kommer i brunst som förväntat. Detta kan lösas antingen med att veterinär behandlar med prostaglandiner (t.ex. Dinolytic) eller att man helt enkelt väntar, om man tycker att man kan det. Att ge Dinolytic är dock inget trolleri som gör sterila ston fertila. För att ha effekt krävs normala könsorgan. Observeras bör att samma preparat används för att framkalla abort i tidiga stadier, och man bör alltid överväga möjligheten att det är dräktighet som gör att stoet inte brunstar!

 

Likartade symptom ger s.k. stilla brunst eller tyst brunst. Det är ston som har normal äggstocksaktivitet, men utåt inte visar någon brunst. Vanligast drabbar detta ungston samt ston med föl vid sidan, som blir nervösa av miljöombytet när de kommer till hingststationen. En bra och lugn miljö med omväxlande hagar och gott om tid vid provning löser ofta detta problem.

 

Ett omvänt problem som också är värt att nämna att det finns ston som visar brunsttecken trots att de är dräktiga. Har man otur kan då en betäckning orsaka abort.

Brunst efter fölning

Linner Heulyn E: Nebo Red Dragon RWD 18

Ston som har fölat visar brunst redan ca 6-10 dagar efter fölning (kan variera mellan 4-16 dagar). Man kan betäcka redan på denna brunst, men dräktighetsresulatet är något sämre än vid andra brunster. Om ägglossningen sker tidigt bör man hellre vänta till nästa brunst. Observera också att det är förbjudet att transportera sto och föl den första veckan efter fölning! Fölstonas andra brunst brukar ofta kallas "30-dygnsbrunst", men observera att den kan komma redan vid ca 25 dagar, om fölbrunsten varit tidig!

För normal funktion hos stoet krävs

Ljus! Ökande dagsljuslängd och värme! Därför kan det bli problem kalla, regniga år. Gott hull och näringsstatus. Överdrivet feta innebär att de utsätts för andra risker (fång mm), men magra får problem med dräktighet.

Runt fölningen är det positivt med lite "för" gott hull. Kommer då bra igång med brunst och nästa dräktighet. Magra kan ha normal fölbrunst, men skjuter på nästa brunst till dag 40-45 och har stor andel tidig fosterdöd. Om man utfodrar rejält undviker man dock problemet med ökad andel fosterdöd. Framför allt när fölet är 1-3 månader gammalt kräver stoet riklig utfodring. För bästa resultat: gott hull, som bibehålls med tillräcklig utfodring. Om mager vid fölning; mycket viktigt att öka utfodringen ordentligt för att nästa dräktighet ska gå bra.

Ston som inte har föl vid sidan bör helst anlända till hingst när de är i brunst. Annars stor risk att de inte visar brunst i rätt tid- "hakar upp sig" och får kvarstående gulkropp. Observera att detta kan hända även efter betäckning. Utebliven brunst är alltså inte alltid detsamma som dräktig!

Stoet bör ha fällt klart och ha fått blank sommarpäls innan hon betäcks. Om stoet har gått gall två i rad (eller mer) bör hon kollas upp med bakteriologiskt prov i samband med brunst under våren, och eventuellt även vävnadsprov från livmoderslemhinnan. Äldre ston (ca 16 år och äldre) kan vara omöjliga att få dräktiga pga tillbakabildad slemhinna. Vid vilken ålder detta inträffar är dock mycket varierande.