Avel/ Breeding

Linner Heulyn E: Nebo Red Dragon RWD 18

Allmän info

Av de ston som betäcks är det ca 2/3 som fölar. Med ökad kunskap finns det större chanser att lösa eventuella problem. Även som stoägare är det bra att vara väl påläst. På denna sidan följer en del information som kan vara av intresse för dig som planerar att betäcka ditt sto. Återkom gärna med övriga frågor.

0733-191288, anne